Nuoruusiän skolioosin tehokasta hoitoa

19.11.2020

Selkärangan vinouma eli skolioosi voi heikentää elämänlaatua monin tavoin. Suomessa skolioosin hoito on pääasiassa seurantaa, korsettihoitoa ja leikkauksia. Ortopedisessä kirjallisuudessa tavallinen uskomus on edelleen, ettei harjoittelusta ole apua idiopaattiseen skolioosiin. Nykyään asenne harjoitteluun on muuttumassa tutkimustulosten puoltaessa harjoittelua. Skolioosispesifien harjoitteiden vaikutuksista on positiivista tutkimusnäyttöä, mutta Suomessa niiden oikea-aikainen käyttö on vielä vähäistä.

Tässä kirjoituksessa käsitellään nuoruusiän idiopaattista skolioosia, joka on yleisin skolioosin muoto. Skolioosin eteneminen on voimakkainta kasvupyrähdyksen aikana, kun luusto on vielä epäkypsää. Skolioosin varhainen havaitseminen on tärkeää; Mitä nuorempana skolioosi todetaan, sitä suurempi pahenemisriski on. Ei hoidettuna skolioosi voi edetä nopeastikin ja aiheuttaa elämänlaadun laskua, toiminnallisia rajoituksia, kipuja ja suurentuneen riskin terveyshaitoille aikuisiällä. 

Skolioosin varhainen havaitseminen on tärkeää
Skolioosin varhainen havaitseminen on tärkeää

HOITO

Hoidon tavoitteena on pysäyttää skolioosin eteneminen murrosiässä tai jopa vähentää sitä, estää hengitykseen liittyviä häiriötä ja kipuongelmia sekä parantaa estetiikkaa asennon korjauksen kautta.


Lievää skolioosia (alle 25 astetta) hoidetaan seurannalla sekä skolioosispesifeillä harjoitteilla. Nykytutkimukset tukevat skolioosispesifien harjoitteiden käyttöä ja harjoittelun tuloksena skolioosikulmat ovat pienentyneet. Kohtuullisessa skolioosissa (25 - 40 astetta) käytetään korsettihoitoa, jota jatketaan kasvun loppuun asti. Korsettihoidolla saadaan yleensä estettyä skolioosin eteneminen, mutta se ei pienennä skolioosikulmaa. Tutkimusten mukaan korsettihoitoon on hyvä yhdistää skolioosispesifit harjoitteet; esim. v.2009 tehdyssä tutkimuksessa kontrolliryhmän jäsenien skolioosia hoidettiin korsetilla ja harjoitteluryhmän jäsenillä oli korsettihoidon lisäksi harjoitteluohjelma, joka sisälsi skolioosispesifejä harjoitteita. Kontrolliryhmän jäsenillä skolioosikulma lisääntyi korsettihoidosta huolimatta, kun taas harjoitteluryhmällä skolioosikulma pysyi samana.


Vakavammassa skolioosissa (yli 40- 50 astetta) leikkaushoito on pääasiallinen hoitomuoto. 

Spiraalistabilaatioharjoittelulla on saatu hyviä tuloksia skolioosin hoidossa
Spiraalistabilaatioharjoittelulla on saatu hyviä tuloksia skolioosin hoidossa


HARJOITTELU

Skolioosispesifit harjoitteet sisältävät kehonasennon ja -linjauksen harjoitteita, vahvistavia lihasharjoitteita ja päivittäisten toimien läpikäymistä. Harjoitteiden tukena käytetään manuaalisia käsittelytekniikoita. Skolioosin aiheuttama kehon epätasapaino muuttaa hengitystekniikkaa, joka voi syventää selkärangan vinoumaa ja lihasten epätasapainoa. Tämän vuoksi hengitysharjoitteet ovat tärkeä osa harjoittelua. Vahvistavat harjoitteet ovat kirjallisuudessa tarkoittaneet perinteisesti selkä- ja vatsalihasharjoitteita. Tänä päivänä vahvistavilla harjoitteilla on laajempi merkitys ja harjoitteilla onkin tarkoitus vahvistaa linjatusti koko kehoa. Esimerkiksi tsekkiläinen lääkäri, Richard Smiŝek, on kehittänyt Spiraalistabilaatio -menetelmän, joka on tehokas harjoitusmenetelmä kehon vahvistamiseksi.

YHTEENVETO

Nuoruusiän skolioosin tehokkaan hoidon kulmakiviä ovat oikea-aikaisuus ja päivittäinen tekeminen. Tarkka seulonta on tärkeää, jotta lievästä skolioosista kärsivät nuoret pääsisivät ajoissa hoitoon. Kasvun loppupuolella ja vakavimmiksi kehittyneissä skoliooseissa rangan linjaukseen ei ole helppoa vaikuttaa. Kasvun loppuminen ei tarkoita skolioosin pysähtymistä ja skolioosin itsehoitoa on tärkeä jatkaa kasvun loputtuakin. Pari kertaa päivässä muutamien minuuttien ajan tapahtuva selän linjattu yksilöllinen harjoittaminen on varsinkin lievän ja kohtuullisen skolioosin hoidon ydin. Mitä aikaisemmassa vaiheessa tämä tapahtuu sitä parempi! 

Lue aiheesta myös muista Blogiteksteistä