Fysioterapiaa olkapään vaivoihin

15.07.2018

Olkanivel on pallonivel, joka liittää lapaluun ja olkaluun toisiinsa. Olkanivel on rakenteellisesti ihmisen nivelistä liikkuvin, koska olkavarren pää on neljä kertaa suurempi kuin vastaava lapaluun nivelkuoppa. Olkanivelessä ei ole varsinaisia nivelsiteitä, vaan sen rakennetta tukevat sitä ympäröivät lihakset ja jänteet. Tämän vuoksi olkanivel on hyvin altis erilaisille vammoille ja ikääntymiseen liittyville muutoksille. Varsinaisen olkanivelen lisäksi hartiarenkaaseen kuuluu myös kaksi muuta niveltä, jotka ovat olkalisäke-solisluunivel (AC-nivel) ja rintalasta-solisluunivel.

Olkapään kuntoutus koostuu lapaluuta tukevien lihasten ja kiertäjäkalvosimen lihasten vahvistamisesta.
Olkapään kuntoutus koostuu lapaluuta tukevien lihasten ja kiertäjäkalvosimen lihasten vahvistamisesta.

Olkanivelen toimintaan vaikuttavat ne lihakset, jotka kulkevat rintakehästä ja yläselästä yläraajaan, rintarangasta lapaluuhun sekä lapaluusta yläraajaan. Usein olkapään vaivoissa puhutaan kiertäjäkalvosin eli rotator cuff- lihaksista ja ne ovatkin merkittävässä roolissa kontrolloidussa yläraajan liikuttelussa. Rotator cuff lihasten lisäksi olkapäähän ja lapaluuhun kiinnittyy kuitenkin paljon muitakin toiminnan kannalta tärkeitä lihaksia.

Hartiarenkaan liikekontrolli, lihasten oikea-aikainen toiminta ja riittävä lihasvoima ovat edellytys yläraajan hyvälle toiminnalle. Esimerkiksi kättä ylös nostaessa, tulee lapaluun kiertyä ylös ja kallistua taakse, jotta käden hyvä liikelaajuus on mahdollista. Lapaluun toimintahäiriöllä on osoitettu olevan selkeä yhteys olkapään vaivoihin, kuten ahdas-olkapää oireyhtymään, kiertäjäkalvosimen jännekipuihin ja -repeämiin ja olkanivelen toiminnalliseen väljyyteen.

Olkanivelen kiputilan hoito on ensisijaisesti konservatiivinen eli ei-leikkauksellinen. Olkapään kuntoutus koostuu lapaluuta tukevien lihasten ja kiertäjäkalvosimen lihasten vahvistamisesta. Tavoitteena on, että lapaluun ja olkanivelen asennon ja liikkeen hallinnan parantumisen myötä lievittyy kipu ja mahdollinen tulehdus. Omatoiminen harjoitteiden tekeminen on tärkeimmässä roolissa olkapään kuntoutuksessa.

MIKSI FYSIOTERAPIAAN

Internetistä löytää helposti paljon harjoitteita olkapääkipuiselle, jos vain tietää mikä harjoitus on oman tilanteen kannalta hyvä. Itse on hyvin vaikea arvioida esimerkiksi minkälainen toimintahäiriö lapaluussa on. Lihaksia on paljon ja joku niistä pitää saada aktivoitua ja toinen taas rentoutettua. Harjoitteiden pitää olla spesifejä juuri sinun tilanteeseen, jotta niistä on apua.

Olkapään kipu aiheuttaa usein lihaksien ja lihaskalvojen kireyttä, joka lisää osaltaan kipua ja yläraajan liikerajoitusta. Tällöin on järkevää saada ensiksi rentoutettua kireyksiä, jotta harjoitteilla voidaan saada vastetta. Mikäli yliaktiivista ja kireää lihasta rupeaa harjoittamaan liian kuormittavalla harjoituksella, voi tuloksena olla entistä kipeämpi olkapää.

Fysioterapeutilla on osaaminen tutkia olkanivelen ja lapaluun toimintahäiriöt ja ohjeistaa niihin sopivat harjoitteet oikealla tekniikalla ja sopivalla kuormituksella. Lisäksi on tärkeä keskustella esimerkiksi työskentelyasennoista, joista virheellinen liikemalli on mahdollisesti alun perin syntynyt.

Mikäli sinulla on jostain syystä olkapään leikkaus takana, niin siinäkin tapauksessa muutama käynti fysioterapeutilla voi olla paikallaan. Vaikka leikkauksessa olisi tehty lisää tilaa "ahtaaseen" olkapäähän, ommeltu revennyt jänne tai stabiloitu yliliikkuvaa niveltä, niin leikkaus ei paranna toimintahäiriötä, joka sinulla on todennäköisesti ollut jo pitkään ennen leikkausta.

Lue myös