Ahdas olkapää

21.10.2018

Ahdas olkapää eli olkanivelen kiertäjäkalvosimen hankausoireyhtymä on yksi tavallisimmasta olkanivelen kiputiloista. Oireena voi olla kuormituksen aikainen kipu ja myöhemmin myös leposärky. Kipu voi kroonistua ja aiheuttaa mm. työkyvyttömyyttä. Viime aikoina on tehty tutkimuksia, joissa on verrattu leikkaushoitoa ja fysioterapiaa ahtaan olkapään hoidossa. On todettu, ettei leikkaushoito tuo merkittävää lisähyötyä fysioterapiaan verrattuna ahtaan olkapään hoidossa. Koska ei-leikkauksellinen hoito on huomattavasti kustannustehokkaampaa, tulisi fysioterapian olla ensisijainen hoitomuoto. Leikkaushoidon perusteena on yleensä rakenteellinen ahtauma, mikä on kuitenkin harvinaisempaa. Mikäli lääkäri on päätynyt ei-leikkaukselliseen hoitoon, on hän jo sulkenut pois rakenteelliset tai muut mahdollista operatiivista hoitoa vaativat syyt.

Ahtaaseen olkapäähän liittyy usein toiminnallisia häiriöitä, joihin voidaan vaikuttaa fysioterapialla. Toiminnallisen häiriön korjaaminen mahdollistaa pinnetilaan joutuneen kudoksen uusiutumisen ja tällä tavoin myös olkanivelen toimintakyvyn parantumisen. Toiminnallinen häiriö voi olla olkanivelen kapselin väljyys tai toisaalta nivelkapselin takarakenteiden kireys, kiertäjäkalvosin lihasten heikkous tai lapaluun toimintahäiriö. Fysioterapeutti selvittää minkälaisesta toimintahäiriöstä on kyse. Liikerajoitteinen olkapää voi vaatia ensiksi passiivisia hoitokeinoja, kuten olkanivelen mobilisointia ja pehmytkudoskäsittelyä. Harjoitteisiin siirrytään mahdollisimman pian. Jotta pinnetilaan joutunut kudos lähtee uusiutumaan, tarvitsee se sopivan määrän oikeanlaista kuormitusta. Harjoitteissa ensimmäinen tavoite on kivuttomuus. Jatkossa taas pyritään lisäämään jänteen vetolujuutta ja kuormituskestävyyttä. Jänteen aineenvaihdunta on hidas, minkä vuoksi se tarvitsee paljon liikettä parantuakseen.

Olkapään kipuun liittyy yleensä toiminnannallinen häiriö, jonka hoitona on fysioterapia
Olkapään kipuun liittyy yleensä toiminnannallinen häiriö, jonka hoitona on fysioterapia

Lue myös