Lantion liikehäiriöt vaikuttavat koko kehoon

04.10.2018

Lantio on tärkeä osa koko kehon kannalta, koska se toimii linkkinä vastaanottaen kuormitusta sekä ylä- että alaraajoilta. Lantio voi olla virheellisesti kallistunut eri suuntiin. Ehkä kuitenkin asentoa tärkeämpää on se miten lantio käyttäytyy liikkeen aikana. Lantioon kiinnittyy tärkeitä lihaksia, joiden heikkous tai kireys ilmenee toiminnan muuttumisena. Liikehäiriöt lantion alueella voivat aiheuttaa kipua alaselkään, lonkkaan, pakaraan, nivuseen tai kineettisen ketjun kautta polviin, nilkkaan ja jalkaterään. 

Nivelet, lihakset ja sidekudokset toimivat yhteistyössä kineettisen ketjun kautta. Lantion virheellinen toiminta, muutokset lihaskireyksissä ja nivelten asennoissa vaikuttavat ketjun jokaiseen osaan. Kineettinen ketju toimii sekä alhaalta ylöspäin että ylhäältä alaspäin. Esimerkiksi jalkaterän liiallinen jousto sisäänpäin (eli ylipronaatio) aiheuttaa koko alaraajan taipumuksen kääntyä sisäänpäin. Lonkan kääntyminen sisäänpäin taas aiheuttaa lantion kiertymisen eteenpäin ja tämä taas aiheuttaa lannerangan notkon syventymisenä.

Lantio on tärkeä osa koko kehon kannalta, koska se toimii linkkinä vastaanottaen kuormitusta sekä ylä- että alaraajoilta.
Lantio on tärkeä osa koko kehon kannalta, koska se toimii linkkinä vastaanottaen kuormitusta sekä ylä- että alaraajoilta.

Fysioterapiassa selvitetään minkälainen liikehäiriö asiakkaan kivun saa aikaiseksi. Fysioterapeutti osaa päätellä tutkimisen ja erilaisten testien avulla mitkä lihakset toimivat yliaktiivisesti, mitkä ovat kireitä ja mitkä lihakset pitäisi saada toimimaan paremmin, jotta virheellinen toiminta saadaan loppumaan. Joissakin lihaksissa voi olla kireyksiä, joiden vuoksi ne eivät jaksa toimia optimaalisesti. Näiden kireyksien vapauttamiseksi voidaan käyttää erilaisia manuaalisia tekniikoita, jonka jälkeen lihas on valmiimpi vahvistaviin harjoituksiin.  Manuaalisten käsittelyiden tavoitteena on siis se, että ne mahdollistavat harjoitteiden tekemisen. Pääpaino fysioterapiassa on aina yksilöllisesti kohdennetuissa harjoitteissa.